"Pełny Portfel"

Biuro rachunkowe "Pełny Portfel" zajmuje się profesjonalną obsługą firm w zakresie księgowości oraz kadr i płac na terenie całego kraju.

Dane firmowe

Adres:

Mierosławskiego 6b /22
78-400 Szczecinek

NIP:

6731818184

pelny-portfel@wp.pl

534-858-743

Adres korespondencyjny

"Pełny Portfel"

Adres: Mierosławskiego 6b /22

78-400 Szczecinek

Zakres usług

 • księgi rachunkowe spółek prawa handlowego,
 • książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • optymalizacja kosztów oraz przygotowywanie raportów dla Zarządów,
 • sporządzanie rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż,
 • sporządzanie list płac,
 • obsługa umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • sporządzanie przelewów wynagrodzeń pracowników,
 • rozliczenia z ZUS, sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS DRA,
 • rozliczenia podatkowe, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych, sporządzanie deklaracji CIT i VAT,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu,
 • drukowanie informacji ZUS RMUA dla pracowników,
 • zakładanie i prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • sporządzanie dokumentów wymaganych przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy,
 • kontrola terminów badań lekarskich, szkoleń BHP, itp.,
 • kontrola ewidencji czasu pracy,
 • przeprowadzenie korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie raportów i zestawień kadrowo - płacowych,
 • audyt poprawności naliczania wynagrodzeń,
 • audyt dokumentacji kadrowej,
 • obsługiwanie wszelkiej korespondencji z urzędami, bankami i innymi instytucjami wskazanymi przez Państwa, związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • rozliczenia roczne dla osób fizycznych,

Ceny ustalane są indywidualnie.

Formularz kontaktowy

 
 ______  __  __ __  __   ___  
|   \\ \ \\/ // \ \\ / //  / _ \\ 
| -- //  \ ` //  \ \/ //  / //\ \\ 
| -- \\  | ||   \ //  | ___ ||
|______//  |_||   \//  |_|| |_||
`------`   `-`'    `   `-`  `-` 
                    

Lokalizacja

Lokalizacja